Veiligheid voorop

Veilig werken met Chroom 6

De SEEF test methode past in de trend van de groeiende aandacht bij overheid en (rijks)instanties voor veilig werken. Zo startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Ook bij werknemers neemt de bewustwording van de gevaren van blootstelling aan chroom-6 op de werkplaats toe. Een veelheid aan bedrijven en sectoren kunnen te maken krijgen met de aanwezigheid van chroom-6 in objecten en daarmee samenhangende problematiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sloopwerken, bedrijven die chemisch afval verwerken of vervoeren, de bouw- en energiesector, de industrie en metaalverwerkingsbedrijven.

Wet- en regelgeving

Het toevoegen van chroom 6 aan verf en primers is verboden in de USA. In de EU mag chroom-6-houdende verf vanaf 21 september 2017 alleen nog gebruikt worden met een vergunning.

In Europa geldt sinds december 2006 de REACH-verordening, de verordening tot registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Nederland heeft deze verordening overgenomen in bestaande wetgeving. Inmiddels hebben België en Denemarken dat ook gedaan.

Overheden, rijks- en semioverheidsinstanties hebben beheersregimes opgesteld voor het werken met chroom-6-houdende materialen. Deze verplichten werkgevers en opdrachtgevers tot het nemen van maatregelen die blootstelling aan chroom-6 voorkomen, dan wel tot een minimum beperken. Het ministerie van SZW doet momenteel onderzoek naar het effect van die beschermingsmaatregelen.

Het op de juiste manier interpreteren van de beschermingsmaatregelen is essentieel. We zien helaas te vaak dat er onnodige maatregelen worden voorgeschreven waardoor projecten financieel flink uit de hand lopen. SEEF kan u helpen om dit op de juiste manier te bepalen.

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie, of een kennismaking op locatie? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact op